Skrb za okolje

 

V ETI ju nam že desetletja ni vseeno, kakšni so naši vplivi na okolje.

Tudi za to smo v slovenskem delu koncerna v letu 2000 pridobili prvi okoljski certifikat. Raven degradacije okolja v Zasavju nas ne pušča nemočnih, nasprotno želimo, da vse naše aktivnosti potekajo neškodljivo do narave in okolja, del katerega smo.

Odgovornost do naravnega okolja je vse pomembnejša za kupce, zaposlene in vse zainteresirane, zato redno prepoznavamo, spremljamo, vrednotimo in analiziramo svoje okoljske vplive in izvajamo ukrepe za izboljševanje. Pri razvoju poslovnih procesov ter novih izdelkov in storitev dosledno upoštevamo vse okoljske zahteve.V koncernu posvečamo varovanju okolja veliko pozornosti, kar se kaže v nenehni skrbi za izboljšanje delovnega in ohranjanje naravnega okolja skladno z zakonodajnimi in drugimi zahtevami ter poslovno politiko družbe. Okoljsko poslovanje spremljamo z okoljskimi kazalniki za naslednja specifična področja: izpusti snovi v zrak, izpusti snovi v vode, poraba energije in naravnih virov, ravnanje z odpadki in nevarnimi snovmi.

Skladno z direktivo o industrijskih emisijah – t. i. IED OVD (okoljevarstvenim dovoljenjem) je morala družba ETI, d.o.o., za svoje delovanje pridobiti dve okoljevarstveni dovoljenji. Druge družbe koncerna takega dovoljenja ne potrebujejo ter se ravnajo po splošnih zakonodajnih zahtevah in zahtevah standarda ISO. Družba ETI, d. o. o., je za lokacijo Izlake pridobila IED OVD že leta 2007
(povezava do IED OVD za lokacijo Izlake http://okolje.arso.gov.si/ippc/tabela/15/regId/20/crka/E/page/12 )
in za lokacijo Kamnik leta 2008 (povezava do IED OVD za lokacijo Kamnik http://okolje.arso.gov.si/ippc/tabela/15/regId/203/crka/E/page/12 ).

Družba v celoti izpolnjuje vse okoljske zahteve iz prejetih dovoljenj. Družba zakonsko zahtevano nadzorovanje izvaja z zunanjimi pooblaščenimi ustanovami, nadzorovanje določenih parametrov za interno informatiko pa izvaja v lastnem analitskem laboratoriju. Proizvodne družbe spremljajo tudi količinske in vrednostne kazalnike materialov in energentov.

 

   
Politika ravnanja z okoljem
 
ISO 14001
 
Vaša košarica je prazna.