Kakovost

 

Sistem kakovosti v Etiju je kompleksna enota, ki jo tvorijo postopki, organizacijske oblike, sredstva in pripomočki za vodenje sistema kakovosti. Načrtovan je tako, da pokriva tehnično in tehnološko celovitost vseh proizvodnih in poslovnih procesov ter tako zagotavlja kakovost naših izdelkov in storitev.

Pravilnost naših usmeritev in načrtovanj dokazujeta pridobljena certifikata ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 ter rezultati na področju poslovne odličnosti.

 

 
ISO 9001
 
ISO 14001
 
IATF 16949 
 
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO)
   
  
Certifikat bonitetne odličnosti
 
 

 

Certificiranje sistema kakovosti po standardu ISO 9001


Zaradi spoznanja, da moramo s poslovnimi in proizvodnimi procesi zagotavljati kakovost svojih izdelkov in storitev, smo v ETI d.o.o. že v letu 1993 pridobili certifikat sistema kakovosti ISO 9001, ki ga stalno izvajamo in izboljšujemo. V letu 1999 smo ob recertifikaciji pridobili tudi ločeni certifikat za poslovno enoto ORODJARNA. V letu 2009 je bila recertifikacija izvedena po novem standardu 9001:2008.

Sistem vodenja kakovosti v družbi določa poteke poslovnih procesov v celotni organizaciji, njihovo vzajemno delovanje, metode za merjenje njihove učinkovitosti, potrebne vire in informacije ter ukrepe za stalno izboljševanje. Zasnovan je na principu Demingovega kroga stalnih izboljšav (PDCA), kar je osnova za vse aktivnosti v družbi, ki smo jih v letu 2003 v okviru uvajanja in uspešnega certificiranja po standardu ISO 9001 opredelili kot procese vodenja, temeljne in podporne procese.

 

ISO 14001 - Nova pridobitev v sistemu varovanja okolja


Pridobljen certifikat ISO 14001 od nas zahteva, da si prizadevamo za nenehno izboljševanje odnosa do okolja.

Prepoznavanje in ovrednotenje okoljskih vidikov je ključni korak pri razvoju učinkovitega sistema ravnanja z okoljem in tudi obvezna zahteva standarda ISO 14001.

 

IATF 16949 - Sistem vodenja kakovosti v avtomobilski industriji 


S0/TS 16949 je edini svetovno priznan standard za sistem vodenja kakovosti, ki se nanaša na organizacije v avtomobilski oskrbovalni verigi.

Za uspešno poslovanje v avtomobilski industriji morajo proizvodi in storitve zadovoljevati potrebe in pričakovanja odjemalcev. Proizvajalci avtomobilov in motornih koles so zasnovali standard ISO/TS 16949 z namenom, da ne le izpolnijo zahteve svojih odjemalcev, ampak njihova pričakovanja tudi presežejo.
 

Poslovna odličnost


V družbi ETI d.o.o. smo si kot enega izmed globalnih ciljev, ki jih želimo doseči, zastavili cilj, da bomo s primerno visoko in stabilno kakovostjo izdelkov, z odličnostjo v poslovanju ter z odnosom do sodelavcev in do poslovnega okolja razvijali in utrjevali prepoznavno identiteto podjetja kot ključno skupno vrednoto vseh zainteresiranih udeležencev podjetja.

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je najvišje državno priznanje, ki ga Vlada RS vsako leto podeljuje najboljšim organizacijam za dosežke na področju kakovosti izdelkov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje za poslovno odličnost v celoti upošteva smernice EFQM ( European Fonduation for Quality Management), predstavlja pa orodje vodstva v smeri nenehnega izboljševanja poslovanja s pomočjo metode samoocenjevanja.

Družba ETI d.o.o je sodelovala v projektu poslovne odličnosti s samoocenitvenimi vlogami od leta 1999. Povratne informacije: dosežene točke, opisi prednosti in priložnosti za izboljšave, smo uporabljali kot primerno merilo za ugotavljanje stopnje doseganja ene od točk vizije družbe, kjer smo zapisali, da bomo dosegali evropsko primerljive rezultate.

Že v letu 2002 smo prejeli diplomo finalista v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju izdelkov. Za vlogo PRSPO 2003 pa smo poleg diplome finalista prejeli tudi Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost kot organizacija, ki je v letu 2003 dosegla pri ocenjevanju najvišje število točk v svoji kategoriji in se tako uvrstila v vrh poslovne odličnosti v slovenskem prostoru.

ETI je za svoje poslovanje v letu 2017 prejel certifikat bonitetne odličnosti, ki ga podeljuje Bisnode d.o.o.
S tem smo se uvrstili v sam vrh, v skupino 1 odstotka slovenskih poslovnih subjektov z statusom A kot simbolom ocene poslovne odličnosti.

 

    
Politika kakovosti
  
Splošni pogoji kakovosti 
 
Priloga: Reklamacijski zapisnik kupca
 

                                                                                   icon-download-excel-64

 
ISO 9001
  
ISO 14001
  
IATF 16949
  
 
Vaša košarica je prazna.