Transport in carina


V matični družbi na Izlakah poleg organizacije transportov skrbimo tudi za porekla našega proizvodno-prodajnega asortimana, carinjenje odprem (hišna carina) in poštne pošiljke. Smo pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO). Naši prevozi se vršijo v skoraj vse države. Pri tem je bistveni poudarek na cestnem transportu po Evropi.


Prevozi


V celoti se poslužujemo ''outsourcinga'' prevozov. Z določenim delom prevoznikov imamo sklenjene pogodbe (predvsem s tistimi, ki vozijo na redne lokacije). S preostalim delom pa se dogovarjamo sproti, na podlagi povpraševanja. Prevoznike redno letno ocenjujemo. Kriteriji so naslednji:


 

   
Lestvica za ocenjevanje prevoznikov

Prevoznike glede na stopnjo izpolnjevanja zahtev razvrščamo v naslednje skupine: 

• A PREVOZNIK je lahko prevoznik, ki v opazovanem obdobju izpolnjuje kakovostne kot tudi ostale zahteve iz kriterijev ocenjevanja.
• B PREVOZNIK je tisti, ki v veliki meri izpolnjuje naše zahteve. Občasne probleme, ki se pojavljajo, prevoznik sistematično in v dogovorjenih rokih odpravlja.
• C PREVOZNIK zadovoljivo izpolnjuje kakovostne zahteve, ugotavljamo šibke točke. Prevoznik je zainteresiran za sodelovanje in kaže pripravljenost za napredovanje po rangu prevoznikov.
• D PREVOZNIK ne izpolnjuje zahtev. Vedno znova nam povzroča težave, katerih posledice so dodatni stroški.

Vsak prevoznik prejme oceno in na podlagi le-te pripravi predlog korektivnih in preventivnih ukrepov, katere uskladi z ocenjevalcem, ter terminski plan za realizacijo. Odprava napak mora biti zagotovljena v razumnem roku (glede na zahtevnost problema).
 

Poštne pošiljke


Poštne pošiljke pošiljamo po vsem svetu s poslovnimi partnerji s katerimi imamo sklenjene pogodbe.

Povpraševanje


V kolikor ste zainteresirani za poslovno sodelovanje kontaktirajte g. Jerneja Kovačiča.
 
 
Vaša košarica je prazna.