Vpiši besede in poišči vsebino eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Zadnja iskanja
Tehnična podpora
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zbiranje pisem o interesu za nakup nepremičnin

Zbiranje pisem o interesu za nakup nepremičnin

Zbiranje pisem o interesu za nakup nepremičnin


ETI Elektroelement d.d. kot lastnik in solastnik poslovno proizvodnih prostorov in zemljišč na naslovu Gabrsko 12, kraj Gabrsko, pošta Trbovlje, obvešča vse zainteresirane, da zbira pisma o interesu za nakup nepremičnin, ki so, razen spodaj navedene služnosti, proste bremen in so v zemljiško knjigo vpisane z naslednjimi podatki:


- parc.št. 810/3 – kmetijsko zemljišče v izmeri 613 m2, pozidano zemljišče v izmeri 6512 m2, ID znak: 1868-810/3-0, ID 2297189, k.o. 1868 Knezdol do 2258/10000,

- parc.št. 810/2 – kmetijsko zemljišče v izmeri 151 m2, pozidano zemljišče v izmeri 115 m2, ID znak: 1868-810/2-0, ID 4168293, k.o. 1868 Knezdol do 2258/10000,

- posameznega dela stavbe – poslovnega prostora št. 13P v pritličju, vhod B (strojnica klime) v zgradbi Gabrsko 12, 1420 Trbovlje v izmeri 120 m2, ID znak: 1868-3-111, ID 5630522, k.o. 1868 Knezdol do 5997/10000,

- posameznega dela stavbe – poslovnega prostora št. 15P v pritličju, vhod B (transformatorji) v zgradbi Gabrsko 12, 1420 Trbovlje v izmeri 72,10 m2, ID znak: 1868-3-113, ID 5630524, k.o. 1868 Knezdol do 2258/10000,

- posameznega dela stavbe – poslovnega prostora št. 2/N1 v I. etaži B (lokal) v zgradbi Gabrsko 12, 1420 Trbovlje v izmeri 174,10 m2, ID znak: 1868-3-114, ID 5630525, k.o. 1868 Knezdol do celote,

- posameznega dela stavbe – poslovnega prostora št. 4/N1 v I. etaži B (sanitarije) v zgradbi Gabrsko 12, 1420 Trbovlje v izmeri 33,40 m2, ID znak: 1868-3-115, ID 5630526, k.o. 1868 Knezdol do celote,

- posameznega dela stavbe – poslovnega prostora št. 6/N1 v I. etaži B (proizv. prostor) v zgradbi Gabrsko 12, 1420 Trbovlje v izmeri 2300,10 m2, ID znak: 1868-3-117, ID 5630528, k.o. 1868 Knezdol do celote.

Posameznim delom stavbe ID znak: 1868-3-111, ID 5630522, ID znak: 1868-3-113, ID 5630524, ID znak: 1868-3-114, ID 5630525, ID znak: 1868-3-115, ID 5630526, ID znak: 1868-3-117, ID 5630528, vse k.o. 1868 Knezdol pripada tudi solastnina na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini.

Pri parc.št. 810/3, ID znak: 1868-810/3-0, ID 2297189, k.o. 1868 Knezdol je pod ID omejitve 11154779 vknjižena neprava stvarna služnost in je na podlagi Služnostne pogodbe št. 354-19/07-4 z dne 12.10.2007 vknjižena služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter trajno in neovirano uporabo ter nadzor nad vodovodnim omrežjem v korist imetnika Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje, matična številka 5882940000.

Za prostore je izdelana energetska izkaznica, ki je dostopna na povezavi. V naravi nepremičnine sestojijo iz zaključenega dela pretežno proizvodnih prostorov nekdanjega podjetja "Iskra Trbovlje."

Ta objava ni poziv na postavljanje ponudb niti ni ponudba. V tej objavi niso razkrita vsa dejstva o nepremičninah, temveč bo interesent (ponudnik, kupec) dodatne informacije lahko pridobil z ogledom in med morebitnimi pogajanji. Ta poziv in kakršnkoli odziv na njega, ne more ustvariti nobenega pravnega posla in ne more biti osnova za kakršenkoli zahtevek, odškodnino ali znižanje kupnine.

Pisma interesa zainteresiranih morajo vsebovati vsaj ceno in morebitne pripombe na osnutek prodajne pogodbe. Osnutek prodajne pogodbe in vse druge informacije o nepremičninah lahko zainteresirani dobijo pri g. Ivu Klančišarju na tel. št. 031 307 560. Z g. Klančišarjem se dogovorite tudi za ogled nepremičnin.

Pisma interesa pričakujemo na naslov ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake (za pravno službo) do vključno 30.11.2015.

Prodajalec nima dolžnosti stopiti v pogajanja ali skleniti pogodbe s katerimkoli izmed zainteresiranih.Obvestilo delničarjem o 21. skupščini družbe

Obvestilo delničarjem o 21. skupščini družbe

Obvestilo delničarjem o 21. skupščini družbe


09.07.2015

Obvestilo delničarjem

Uprava družbe je v zakonitem roku za obveznost objave prejela dva nasprotna in šest dodatnih predlogov k točkam dnevnega reda 21. Skupščine delniške družbe, ki so skupaj z utemeljitvami predlagateljev nanizani v nadaljevanju te spletne strani pod datumom objave 7.7.2015 in 8.7.2015.

ETI na sejmu Intersolar v Münchnu

ETI na sejmu Intersolar v Münchnu

Veseli bomo, če nas boste obiskali na naši stojnici na sejmu Intersolar München 2015, ki bo potekal od 10. do 12. junija.

Najdete nas v hali A2 / stojnica 430.
ETI-jev dan odprtih vrat

ETI-jev dan odprtih vrat

ETI-jev dan odprtih vrat


Izlake, 24. aprila

Izlaški ETI Elektroelement v okviru svoje 65. obletnice v četrtek, 7. maja ter v torek, 12. maja odpira svoja vrata vsem, ki jih zanima, kako poteka proizvodnja elektrotehničnih izdelkov, izdelkov iz tehnične keramike in plastike ter orodij in naprav.

Sporočilo delničarjem

Sporočilo delničarjem

Sporočilo delničarjem


Spoštovani delničarji,

v zadnjih dneh se je večje število imetnikov delnic ETI d.d. obrnilo na Upravo in Nadzorni svet družbe ETI d.d. z vprašanji glede možnosti odsvojitve delnic družbe, v zvezi s tem ste nekateri prejeli tudi dopis ene od slovenskih borzno-posredniških družb (ILIRIKA).

Uprava družbe je na osnovi informacij, da imajo nekateri delničarji del ali vse svoje delnice zastavljene ali sodno obremenjene, ter da nekateri med njimi že prihajajo v postopke prisilnih izvršb (tudi največji posamični delničar MAKSIMA Holding d.d.) in dejstva, da se vse več delničarjev na družbo obrača z vprašanji o možnosti prodaje svojih delnic, poiskala svetovalca. Njegova naloga je bila pregled potencialnih investitorjev v delnice družbe ETI d.d. za zagotovitev stabilne lastniške strukture kot ene od osnov za doseganje ciljev družbe. O tem je Uprava obveščala tudi nadzorni svet, torej organ, ki je pristojen za izdajo dovoljenj za prenos delnic. Uprava pa se je pri tem vseskozi zavedala svoje zelo omejene vloge, ki jo glede na zakonske predpise in razmejitve pristojnosti med delničarji in Upravo družbe, ima na tem področju.

ETI na sejmu ENERGY v Hannovru

ETI na sejmu ENERGY v Hannovru

Veseli bomo, če nas boste obiskali na naši stojnici na sejmu Energy, Messe Hannover 2015, ki bo potekal od 13. do 17. aprila.

ETI na sejmu IFAM v Celju

ETI na sejmu IFAM v Celju

ETI na mednarodnem strokovnem sejmu IFAM v Celju


ETI se bo letošnje leto, v sodelovanju z Elektronabavo, zopet predstavil na mednarodnem strokovnem sejmu IFAM, ki bo potekal od 28. januarja do 30. januarja 2015, na Celjskem sejmišču.

Priročnik za zaščitna stikala na diferenčni tok

Priročnik za zaščitna stikala na diferenčni tok

Priročnik za zaščitna stikala na diferenčni tok


Pomoč pri zbiri zaščitnih stikal na diferenčni tok (EFI) za boljšo zaščito ljudi in večjo požarno varnost.
ETI na sejmu MOS v Celju

ETI na sejmu MOS v Celju

ETI na sejmu MOS v Celju


ETI se letošnje leto, v sodelovanju z Združenjem slovenske fotovoltaike, predstavlja na 47. Mednarodnem Obrtnem Sejmu v Celju, ki poteka od 10. - 15. septembra.
ETI ustanovil novo hčerinsko inženirsko podjetje ETI Prostik

ETI ustanovil novo hčerinsko inženirsko podjetje ETI Prostik

ETI ustanovil novo hčerinsko inženirsko podjetje ETI Prostik

Odprli smo novo podjetje ETI Prostik, ki se ukvarja z inženirskimi storitvami, tako da vam sedaj lahko ponudimo tudi celovite rešitve za zaščito električnih inštalacij po vaših željah.

Vaša košarica je prazna.