Vpiši besede in poišči vsebino eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Zadnja iskanja
Tehnična podpora
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ETI Izlake dobiva novega večinskega lastnika

ETI Izlake dobiva novega večinskega lastnika

ETI Izlake dobiva novega večinskega lastnika


Konzorcij največjih lastnikov družbe ETI Elektroelement d.d. je danes s predstavniki mednarodne skupine Andlinger & Company podpisal pogodbo za prodajo večinskega lastniškega deleža. Andlinger & Company bo za delnico ETI-ja plačal 55 evrov, vrednost celotnega posla pa znaša skoraj 27,5 milijona evrov. Pri prodaji večinskega lastniškega deleža družbe ETI se je v konzorcij združilo okoli 950 delničarjev, ki imajo skupaj v lasti 76 odstotkov vseh delnic z glasovalno pravico. Gre za največji konzorcij, ki je bil kadarkoli doslej oblikovan v Sloveniji, odločitev o prodaji pa so sprejeli predstavniki malih delničarjev, vodstva, strateški partner in večji finančni vlagatelj.

Razpis kadrovskih štipendij za šolsko leto 2016/2017-2

Razpis kadrovskih štipendij za šolsko leto 2016/2017-2

 Razpis kadrovskih štipendij za dijake in študente za šolsko leto 2016/2017


ETI d.d. in ETI PROPLAST d.o.o., slovenski družbi evropskega koncerna ETI, za šolsko leto 2016/2017 razpisujeta kadrovske štipendije za dijake in študente:
 

Obvestilo delničarjem o 22. skupščini družbe

Obvestilo delničarjem o 22. skupščini družbe

Obvestilo delničarjem o 22. skupščini družbe

 
30.8.2016
Na podlagi 34. člena Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje

22. SKUPŠČINO DRUŽBE
ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake,

ETI na sejmu Intersolar 2016

ETI na sejmu Intersolar 2016

ETI na sejmu Intersolar 2016


Veseli bomo, če nas boste obiskali na naši stojnici na sejmu Intersolar München 2016, ki bo potekal od 22. do 24. junija.

Najdete nas v hali A2 / stojnica 552.

ETI na sejmu Energetika v Celju

ETI na sejmu Energetika v Celju

ETI na sejmu Energetika v Celju


Vabimo vas, da nas obiščete na naši stojnici na sejmu Energetika v Celju, ki bo potekal od 12. pa do 15. aprila.

Najdete nas v hali K / stojnica 47D.

Z veseljem vam bomo predstavili naš nabor novosti, razvitih v skladu s tehnologijo izboljšane energetske učinkovitosti in namenjenih zaščiti obnovljivih virov energije.

Obvestilo delničarjem

Obvestilo delničarjem

Obvestilo delničarjem


Od Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, smo dne 1.12.2015 prejeli obvestilo (z dne 30.11.2015), da je le-ta pridobila 59.662 delnic ETIG. Omenjene delnice predstavljajo 11,97% delež vseh delnic družbe ETI Elektroelement d.d.. Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. prej ni bila imetnik delnic ETIG.
Uprava družbe

Ponovno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine Cesta zmage 18

Ponovno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine Cesta zmage 18

Ponovno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine Cesta zmage 18


ETI Elektroelement d.d. kot lastnik stanovanja na naslovu Cesta zmage 18, kraj Zagorje ob Savi, pošta Zagorje ob Savi, obvešča vse zainteresirane, da zbira ponudbe za nakup nepremičnine, ki je prosta bremen in je v zemljiško knjigo vpisana z naslednjimi podatki:

Zbiranje ponudb za nakup nepremičnine Cesta zmage 18

Zbiranje ponudb za nakup nepremičnine Cesta zmage 18

Zbiranje ponudb za nakup nepremičnine Cesta zmage 18


ETI Elektroelement d.d. kot lastnik stanovanja na naslovu Cesta zmage 18, kraj Zagorje ob Savi, pošta Zagorje ob Savi, obvešča vse zainteresirane, da zbira ponudbe za nakup nepremičnine, ki je prosta bremen in je v zemljiško knjigo vpisana z naslednjimi podatki:

- stanovanje kot posamezni del stavbe št. 109 v stavbi št. 406 k.o. Zagorje - mesto, v IV. nadstropju s pripadajočo kletjo v večstanovanjskem objektu Cesta zmage 18, 1410 Zagorje ob Savi, v izmeri 71,40 m2 (uporabna površina), ID znak: 1886-406-109, ID 5812915, k.o. 1886 Zagorje - mesto.

Zbiranje pisem o interesu za nakup nepremičnin

Zbiranje pisem o interesu za nakup nepremičnin

Zbiranje pisem o interesu za nakup nepremičnin


ETI Elektroelement d.d. kot lastnik in solastnik poslovno proizvodnih prostorov in zemljišč na naslovu Gabrsko 12, kraj Gabrsko, pošta Trbovlje, obvešča vse zainteresirane, da zbira pisma o interesu za nakup nepremičnin, ki so, razen spodaj navedene služnosti, proste bremen in so v zemljiško knjigo vpisane z naslednjimi podatki:


- parc.št. 810/3 – kmetijsko zemljišče v izmeri 613 m2, pozidano zemljišče v izmeri 6512 m2, ID znak: 1868-810/3-0, ID 2297189, k.o. 1868 Knezdol do 2258/10000,

- parc.št. 810/2 – kmetijsko zemljišče v izmeri 151 m2, pozidano zemljišče v izmeri 115 m2, ID znak: 1868-810/2-0, ID 4168293, k.o. 1868 Knezdol do 2258/10000,

- posameznega dela stavbe – poslovnega prostora št. 13P v pritličju, vhod B (strojnica klime) v zgradbi Gabrsko 12, 1420 Trbovlje v izmeri 120 m2, ID znak: 1868-3-111, ID 5630522, k.o. 1868 Knezdol do 5997/10000,

- posameznega dela stavbe – poslovnega prostora št. 15P v pritličju, vhod B (transformatorji) v zgradbi Gabrsko 12, 1420 Trbovlje v izmeri 72,10 m2, ID znak: 1868-3-113, ID 5630524, k.o. 1868 Knezdol do 2258/10000,

- posameznega dela stavbe – poslovnega prostora št. 2/N1 v I. etaži B (lokal) v zgradbi Gabrsko 12, 1420 Trbovlje v izmeri 174,10 m2, ID znak: 1868-3-114, ID 5630525, k.o. 1868 Knezdol do celote,

- posameznega dela stavbe – poslovnega prostora št. 4/N1 v I. etaži B (sanitarije) v zgradbi Gabrsko 12, 1420 Trbovlje v izmeri 33,40 m2, ID znak: 1868-3-115, ID 5630526, k.o. 1868 Knezdol do celote,

- posameznega dela stavbe – poslovnega prostora št. 6/N1 v I. etaži B (proizv. prostor) v zgradbi Gabrsko 12, 1420 Trbovlje v izmeri 2300,10 m2, ID znak: 1868-3-117, ID 5630528, k.o. 1868 Knezdol do celote.

Posameznim delom stavbe ID znak: 1868-3-111, ID 5630522, ID znak: 1868-3-113, ID 5630524, ID znak: 1868-3-114, ID 5630525, ID znak: 1868-3-115, ID 5630526, ID znak: 1868-3-117, ID 5630528, vse k.o. 1868 Knezdol pripada tudi solastnina na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini.

Pri parc.št. 810/3, ID znak: 1868-810/3-0, ID 2297189, k.o. 1868 Knezdol je pod ID omejitve 11154779 vknjižena neprava stvarna služnost in je na podlagi Služnostne pogodbe št. 354-19/07-4 z dne 12.10.2007 vknjižena služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter trajno in neovirano uporabo ter nadzor nad vodovodnim omrežjem v korist imetnika Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje, matična številka 5882940000.

Za prostore je izdelana energetska izkaznica, ki je dostopna na povezavi. V naravi nepremičnine sestojijo iz zaključenega dela pretežno proizvodnih prostorov nekdanjega podjetja "Iskra Trbovlje."

Ta objava ni poziv na postavljanje ponudb niti ni ponudba. V tej objavi niso razkrita vsa dejstva o nepremičninah, temveč bo interesent (ponudnik, kupec) dodatne informacije lahko pridobil z ogledom in med morebitnimi pogajanji. Ta poziv in kakršnkoli odziv na njega, ne more ustvariti nobenega pravnega posla in ne more biti osnova za kakršenkoli zahtevek, odškodnino ali znižanje kupnine.

Pisma interesa zainteresiranih morajo vsebovati vsaj ceno in morebitne pripombe na osnutek prodajne pogodbe. Osnutek prodajne pogodbe in vse druge informacije o nepremičninah lahko zainteresirani dobijo pri g. Ivu Klančišarju na tel. št. 031 307 560. Z g. Klančišarjem se dogovorite tudi za ogled nepremičnin.

Pisma interesa pričakujemo na naslov ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake (za pravno službo) do vključno 30.11.2015.

Prodajalec nima dolžnosti stopiti v pogajanja ali skleniti pogodbe s katerimkoli izmed zainteresiranih.Obvestilo delničarjem o 21. skupščini družbe

Obvestilo delničarjem o 21. skupščini družbe

Obvestilo delničarjem o 21. skupščini družbe


09.07.2015

Obvestilo delničarjem

Uprava družbe je v zakonitem roku za obveznost objave prejela dva nasprotna in šest dodatnih predlogov k točkam dnevnega reda 21. Skupščine delniške družbe, ki so skupaj z utemeljitvami predlagateljev nanizani v nadaljevanju te spletne strani pod datumom objave 7.7.2015 in 8.7.2015.

Vaša košarica je prazna.