Vpiši besede in poišči vsebino eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Zadnja iskanja
Tehnična podpora
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Obvestilo delničarjem

Obvestilo delničarjem

Obvestilo delničarjem


Danes, 1.12.2016 smo bili skladno z določbami Zakona o prevzemih obveščeni, da namerava družba FUSE C.V., Hof van Zevenbergen 1A, NL-521HB 's Hertogenbosch, Nizozemska, dati prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic družbe ETI Elektroelement d.d., z oznako ETIG, ki še niso v imetništvu prevzemnika. Na dan obvestila je prevzemnik imetnik 406.822 delnic, kar predstavlja 81,65% vseh delnic. Poleg tega pa ima tudi nakupno opcijo za 39.089 delnic družbe, kar predstavlja 7,85% vseh delnic družbe. Prevzemnik bo najkasneje v 30 dneh po objavi prevzemne namere objavil prevzemno ponudbo, pri čemer namerava ponuditi plačilo v višini 55,00 EUR za 1 delnico družbe ETI Elektroelement d.d. Prevzemne aktivnosti bo v imenu in za račun prevzemnika vodila borznoposredniška hiša ALTA Invest d.d.

Uprava družbe 

Obvestilo delničarjem o 23. skupščini družbe

Obvestilo delničarjem o 23. skupščini družbe

Obvestilo delničarjem o 23. skupščini družbe

 
24.10.2016

Na podlagi 34. člena Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje

23. SKUPŠČINO DRUŽBE
ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake,

ki bo dne 24.11.2016 ob 12. uri v konferenčni dvorani na sedežu družbe,
Obrezija 5, 1411 Izlake.

ETI Izlake dobiva novega večinskega lastnika

ETI Izlake dobiva novega večinskega lastnika

ETI Izlake dobiva novega večinskega lastnika


Konzorcij največjih lastnikov družbe ETI Elektroelement d.d. je danes s predstavniki mednarodne skupine Andlinger & Company podpisal pogodbo za prodajo večinskega lastniškega deleža. Andlinger & Company bo za delnico ETI-ja plačal 55 evrov, vrednost celotnega posla pa znaša skoraj 27,5 milijona evrov. Pri prodaji večinskega lastniškega deleža družbe ETI se je v konzorcij združilo okoli 950 delničarjev, ki imajo skupaj v lasti 76 odstotkov vseh delnic z glasovalno pravico. Gre za največji konzorcij, ki je bil kadarkoli doslej oblikovan v Sloveniji, odločitev o prodaji pa so sprejeli predstavniki malih delničarjev, vodstva, strateški partner in večji finančni vlagatelj.

Razpis kadrovskih štipendij za šolsko leto 2016/2017-2

Razpis kadrovskih štipendij za šolsko leto 2016/2017-2

 Razpis kadrovskih štipendij za dijake in študente za šolsko leto 2016/2017


ETI d.d. in ETI PROPLAST d.o.o., slovenski družbi evropskega koncerna ETI, za šolsko leto 2016/2017 razpisujeta kadrovske štipendije za dijake in študente:
 

Obvestilo delničarjem o 22. skupščini družbe

Obvestilo delničarjem o 22. skupščini družbe

Obvestilo delničarjem o 22. skupščini družbe

 
30.8.2016
Na podlagi 34. člena Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje

22. SKUPŠČINO DRUŽBE
ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake,

ETI na sejmu Intersolar 2016

ETI na sejmu Intersolar 2016

ETI na sejmu Intersolar 2016


Veseli bomo, če nas boste obiskali na naši stojnici na sejmu Intersolar München 2016, ki bo potekal od 22. do 24. junija.

Najdete nas v hali A2 / stojnica 552.

ETI na sejmu Energetika v Celju

ETI na sejmu Energetika v Celju

ETI na sejmu Energetika v Celju


Vabimo vas, da nas obiščete na naši stojnici na sejmu Energetika v Celju, ki bo potekal od 12. pa do 15. aprila.

Najdete nas v hali K / stojnica 47D.

Z veseljem vam bomo predstavili naš nabor novosti, razvitih v skladu s tehnologijo izboljšane energetske učinkovitosti in namenjenih zaščiti obnovljivih virov energije.

Obvestilo delničarjem

Obvestilo delničarjem

Obvestilo delničarjem


Od Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, smo dne 1.12.2015 prejeli obvestilo (z dne 30.11.2015), da je le-ta pridobila 59.662 delnic ETIG. Omenjene delnice predstavljajo 11,97% delež vseh delnic družbe ETI Elektroelement d.d.. Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. prej ni bila imetnik delnic ETIG.
Uprava družbe

Ponovno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine Cesta zmage 18

Ponovno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine Cesta zmage 18

Ponovno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine Cesta zmage 18


ETI Elektroelement d.d. kot lastnik stanovanja na naslovu Cesta zmage 18, kraj Zagorje ob Savi, pošta Zagorje ob Savi, obvešča vse zainteresirane, da zbira ponudbe za nakup nepremičnine, ki je prosta bremen in je v zemljiško knjigo vpisana z naslednjimi podatki:

Zbiranje ponudb za nakup nepremičnine Cesta zmage 18

Zbiranje ponudb za nakup nepremičnine Cesta zmage 18

Zbiranje ponudb za nakup nepremičnine Cesta zmage 18


ETI Elektroelement d.d. kot lastnik stanovanja na naslovu Cesta zmage 18, kraj Zagorje ob Savi, pošta Zagorje ob Savi, obvešča vse zainteresirane, da zbira ponudbe za nakup nepremičnine, ki je prosta bremen in je v zemljiško knjigo vpisana z naslednjimi podatki:

- stanovanje kot posamezni del stavbe št. 109 v stavbi št. 406 k.o. Zagorje - mesto, v IV. nadstropju s pripadajočo kletjo v večstanovanjskem objektu Cesta zmage 18, 1410 Zagorje ob Savi, v izmeri 71,40 m2 (uporabna površina), ID znak: 1886-406-109, ID 5812915, k.o. 1886 Zagorje - mesto.

Vaša košarica je prazna.