Vpiši besede in poišči vsebino eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Zadnja iskanja
Tehnična podpora
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GREEN MEDICAL plant - od načrtovanja do realizacije z ETI Makedonija

 

Da ideja preraste v zgodbo in zaživi, je na začetku potreben en sam človek, ki vanjo verjame in jo doživlja kot navdihujočo, zaupljivo in spodbudno. Nato se zgodba razvija sama od sebe, se postopoma predstavlja in dokazuje ter prerašča v tradicijo. Ena takšnih zgodb je 70-letnica ETI, ki skupaj s predstavništvom v Makedoniji vsak dan pripoveduje zgodbo in se dokazuje s svojimi izdelki in rešitvami za različne projekte.

Boban Živkovski
B. Sc. El. Eng.

Za popolno izvedbo tehničnega projekta ter za njegovo popolno funkcionalnost in varnost je med drugim zelo pomembna vgrajena oprema.

Green_medical

 

Vendar pa oprema oziroma izdelek sam po sebi ne opravlja svoje funkcije, če ni ustrezno izbran in vreden zaupanja, izbran ob sodelovanju vseh udeležencev v projektu.

Vsak posamezen projekt ni samo tehnični osnutek, ki preraste v objekt. Je »živa snov«, najprej v načrtovanju, razvoju, gradnji in nato vzdrževanju med uporabo objekta. To življenje projektu vdahnejo producenti, sodelavci in uporabniki. Celoten proces je spodbuda in izziv za pisarno ETI MKD v Skopju, da začne sodelovati z vsemi vpletenimi stranmi in prispeva k uspešni izvedbi projekta. Vzpostavljanje stika s sodelujočimi pri vsakem posameznem razvoju projekta ni le navezovanje poslovnega odnosa. Gre za odnos, ki vodi ne le do realizacije samega projekta, ampak tudi do uspešnega, zanesljivega in dolgoročnega sodelovanja. Takšno sodelovanje pripelje do novega projekta, novih poznanstev in spoznavanja novih zaposlenih.

Tako uspešno preteklo sodelovanje z elektropodjetjem LGM Veles je privedlo do ponovne potrebe po podpori projekta novega objekta Green Medicala - obrata za proizvodnjo marihuane za medicinske namene. V fazi vgradnje elektroinštalacije je imel objekt visoke zahteve zaradi zahtevnosti gradnje, zagotavljanja strogo določenih pogojev za gojenje marihuane ter posebnosti luči, ki se uporabljajo v proizvodnem procesu.

.

green_medical3

 

Predstavništvo ETI MKD v Skopju je sodelovalo pri projektiranju celotne zaščite elektroinštalacij. Skupaj z izvajalcem elektroinštalacij LGM Veles je bil izveden celoten inženiring omaric z elektro opremo. Zasnova je vključevala popolno zaščito električne napeljave (talilni vložki z ustreznimi ločilniki in talilnimi letvami, glavna stikala, zaščitna stikala, zaščitna stikala na diferenčni tok, kontaktorji, releji itd.), opremo za avtomatizacijo zgradbe in ustrezno merjenje parametrov električnega omrežja. S pomočjo programskega orodja ETICAD in konfiguratorja GSX je bila izdelana rešitev za izbor omar HXS in GSX ter vgradnjo opreme v njih. Nadalje smo z uporabo CP konfiguratorja določili tudi kompenzacijo jalove energije v omrežju.

Vse to je zahtevalo odlično sodelovanje in usklajenost z izvajalcem in tudi investitorjem, da bi dosegli najbolj optimalno in ustrezno rešitev za tako kompleksen in referenčen objekt. Nadalje se je delalo na finančni konstrukciji, ki jo je sprejel investitor, celoten proces pa se je nadaljeval z naročanjem izdelkov ETI in njihovo dobavo. Montažo omar in opreme je izvedel izvajalec, celotno podporo v delavnici in na samem objektu pa so izvajali strokovnjaki ETI MKD.

Celoten inženiring je omogočil premostitev vseh sprememb v projektu med izvedbo in doseganje končne funkcionalne rešitve v realno kratkem času. Vse to je spremljala ustrezna dokumentacija za opremo (certifikati, oznake CE itd.) in načrti kompletnih omar z opremo, ki so investitorju omogočili izpolnjevanje zahtev evropskih sredstev oziroma soinvestitorjev. Z izvedenim projektom je izvajalec dobil visoko oceno in referenco za naprej, ob dejstvu, da je sodelovanje z blagovno znamko ETI prava izbira.

ETI v Makedoniji ni prepoznaven samo po izdelkih za zaščito električnih inštalacij. ETI v Makedoniji je blagovna znamka, ki ponuja celovito rešitev za izvedbo tudi najzahtevnejših projektov. Je tudi simbol prijateljstva in tovarištva kot zaščitni znak vere v boljše življenje in varnejše okolje.


green_medical2

Vaša košarica je prazna.