Vpiši besede in poišči vsebino eg:
fuse,arrestor,00110115 technical...
Zadnja iskanja
Tehnična podpora
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Določitev SELEKTIVNOSTI z ETIsON programskim orodjem

Kako se približamo najboljši izkoriščenosti odcepa in obdržimo selektivnost med zaščitnimi aparati? Primer iz poslovno industrijskega okolja

Aleš Semolič
Prodajni inženir za tehnično podporo prodaji 


Oglejmo si primer iz poslovno industrijskega okolja

Na dovodu imamo definirano zaščitno napravo F1. V našem primeru želimo definirati ostali zaščitni napravi F2 in F3 tako, da bo na voljo kar največja priključna moč na mestu odjema F3 in da bomo imeli popolno selektivnost veje od F1 do F3.


 

Določitev popolne selektivnosti brez uporabe pravega orodja predstavlja dokaj zahtevno nalogo v fazi načrtovanja in kasneje v izvedbi električne inštalacije v bolj kompleksnem industrijskem okolju.

Zato smo v podjetju ETI pripravili programsko orodje ETIsON, s katerim si lahko pomagate hitro in zanesljivo določiti delno oz. popolno selektivnost med vašimi zaščitnimi aparati.

 

Kaj je selektivnost v električnih tokokrogih oz. kdaj jo dosežemo?

Med virom napajanja in zaščito bremen (porabnikov) je navadno zaporedno vezanih več nadtokovnih zaščitnih aparatov, ki morajo delovati selektivno. Selektivnost je zagotovljena, ko v primeru okvare zaščitni element odklopi samo del inštalacije, kjer okvara nastopi. Ostali deli ostanejo pod napetostjo.
V teoriji pomeni selektivnost varovanja zaporedno vezanih zaščitnih elementov, da se izklopne karakteristike – krivulje nikoli ne sekajo niti ne dotikajo. Upoštevati je potrebno tudi toleranco krivulj.
Zaščitni element z višje ležečo karakteristiko je bližje viru napajanja, medtem ko zaščitni element, ki je bližje bremenu ima nižje ležečo karakteristiko (I-t).
Za hitro oceno selektivnosti uporabimo primerjavo (I-t) karakteristike, medtem ko za bolj točno določitev selektivnosti, se je potrebno poslužiti primerjave talilnih joulskih integralov (I2t) zaščitnih elementov. Zlasti pri časih krajših od 100 ms je primerjava talilnih joulskih integralov edini pravi način.

Selektivnost je lahko delna ali popolna. Popolna selektivnost je zagotovljena, ko je dosežena selektivnost v preobremenitvenem in kratkostičnem toku.


Rešitev: Primer iz poslovno industrijskega okolja.
1. Talilni vložek NH3 gG 630A 500V
2. Nizkonapetostni kompaktni odklopniki (MCCB) EB2 630/… LE 630A
    dial: LT=0.63, CHARACT. = 5
3. Talilni vložek NH00 gG 160A 500V

ETIsON programsko orodje v aplikacijiV programu ETIsON smo vnesli v uporabniški vmesnik zaščitni element F1. Nato smo poiskali najbolj optimalna zaščitna elementa F2 in F3 iz začetnih zahtev ob upoštevanja popolne selektivnosti.

Kot se vidi iz zgornje slike so vsi trije zaščitni elementi ustrezno izbrani. Krivulje I-t karakteristike se ne sekajo, vse do toka 30 kA. Popolna selektivnost v območju od 0 do 30 kA je zagotovljena, ob upoštevanju tolerance krivulj, ki je zadovoljiva. Seveda, če gledamo celotno območje še od 30 kA naprej, lahko govorimo o delni selektivnosti zaščitnega elementa F1 glede na F2.

Za vmesni zaščitni element F2 smo vzeli MCCB kompaktni odklopnik ETIBREAK. Pri njem smo v programu ETIsON nastavili optimalno zaščito v preobremenitvenem - termičnem (0,63In) in kratkostičnem-magnetenem delu (karakteristika k).
(LT=0.63, CHARACT. = 5).

V praksi se na ETIBREAK-u z vrtenjem dveh potenciometrov nastavi željeno optimalno karakteristiko v termičnem in magnetnem delu.

Nastavitev termičnega in magnetnega dela na aparatu


Določanje selektivnosti s pomočjo ETIsONa si lahko ogledate tudi na našem YT kanalu:


 
 
 
Vaša košarica je prazna.