Tehnična podpora
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Obvestilo delničarjem o 26. skupščini družbe

Obvestilo delničarjem o 26. skupščini družbe

Obvestilo delničarjem o 26. skupščini družbe

 
26.07.2017

Na podlagi 34. člena Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje

26. SKUPŠČINO DRUŽBE
ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake,


ki bo dne 28.08.2017 ob 10. uri v konferenčni dvorani na sedežu družbe, Obrezija 5, 1411 Izlake.

Obvestilo delničarjem o sprejetih sklepih 25. skupščine

Obvestilo delničarjem o sprejetih sklepih 25. skupščine

Obvestilo delničarjem o sprejetih sklepih 25. skupščine


20.04.2017


Obveščamo vas, da je skupščina sprejela vse sklepe, ki sta jih predlagala sklicatelj skupščine in nadzorni svet družbe. 

Uprava družbe 

Obvestilo delničarjem o 25. skupščini družbe

Obvestilo delničarjem o 25. skupščini družbe

Obvestilo delničarjem o 25. skupščini družbe


15.03.2017

Na podlagi 34. člena Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje
 
25. SKUPŠČINO DRUŽBE
ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake,
 
ki bo dne 18.4.2017 ob 12. uri v konferenčni dvorani na sedežu družbe, Obrezija 5, 1411 Izlake.
 
Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe


Družba ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake, skladno s 56. členom Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/2006, 1/2008, 68/2008, 10/2012, 38/2012, 56/2013, 25/2014, 75/2015) objavlja izid prevzemne ponudbe kot izhaja iz odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-15/2016-31 z dne 30.1.2017.

Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi

Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi

Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi


03.01.2017

Uprava ciljne družbe skladno s 34. členom Zakona o prevzemih objavlja mnenje o prevzemni ponudbi za odkup delnic ciljne družbe, ki jo je prevzemnik FUSE C.V. s poslovnim naslovom na Hof van Zevenbergen 1 A, NL-5211HB 's-Hertogenbosch, Nizozemska (v nadaljevanju: prevzemnik), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-15/2016-16 z dne 22.12.2016, objavil dne 23.12.2016 v časniku Dnevnik in na spletni strani ALTA Invest d.d.

Obvestilo delničarjem o sprejetih sklepih 24. skupščine

Obvestilo delničarjem o sprejetih sklepih 24. skupščine

Obvestilo delničarjem o sprejetih sklepih 24. skupščine

6.12.2016

Obveščamo vas, da je skupščina sprejela vse sklepe, ki jih je predlagal sklicatelj skupščine. Nadzorni svet ima sedaj tri nove člane, ki zastopajo interese delničarjev.
Zastopnik delničarja BPH, bolj prijazna hiša d.o.o., Ljubljana je zoper vse sprejete sklepe napovedal vložitev izpodbojne tožbe.

Uprava družbe 

Obvestilo delničarjem

Obvestilo delničarjem

Obvestilo delničarjem


Danes, 1.12.2016 smo bili skladno z določbami Zakona o prevzemih obveščeni, da namerava družba FUSE C.V., Hof van Zevenbergen 1A, NL-521HB 's Hertogenbosch, Nizozemska, dati prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic družbe ETI Elektroelement d.d., z oznako ETIG, ki še niso v imetništvu prevzemnika. Na dan obvestila je prevzemnik imetnik 406.822 delnic, kar predstavlja 81,65% vseh delnic. Poleg tega pa ima tudi nakupno opcijo za 39.089 delnic družbe, kar predstavlja 7,85% vseh delnic družbe. Prevzemnik bo najkasneje v 30 dneh po objavi prevzemne namere objavil prevzemno ponudbo, pri čemer namerava ponuditi plačilo v višini 55,00 EUR za 1 delnico družbe ETI Elektroelement d.d. Prevzemne aktivnosti bo v imenu in za račun prevzemnika vodila borznoposredniška hiša ALTA Invest d.d.

Uprava družbe 

Obvestilo delničarjem o sprejetih sklepih 23. skupščine

Obvestilo delničarjem o sprejetih sklepih 23. skupščine

Obvestilo delničarjem o sprejetih sklepih 23. skupščine


Obveščamo vas, da je skupščina sprejela sklep, ki ga je predlagal sklicatelj skupščine.
Zastopnik delničarja BPH, bolj prijazna hiša d.o.o., Ljubljana je zoper sklep napovedal vložitev izpodbojne tožbe.
Obvestilo delničarjem

Obvestilo delničarjem

Obvestilo delničarjem


Od družbe FINEMA, finančna in poslovna družba d.o.o., Cesta prvih borcev 43, 8259 Brežice, smo dne 14.11.2016 prejeli obvestilo (z dne 11.11.2016), da je le-ta odsvojila 49.826 delnic ETIG. Omenjene delnice predstavljajo 10,00 % delež vseh delnic z glasovalno pravico družbe ETI Elektroelement d.d. Delnice še niso preknjižene.
Obvestilo delničarjem o 24. skupščini družbe

Obvestilo delničarjem o 24. skupščini družbe

Obvestilo delničarjem o 24. skupščini družbe

 
03.11.2016

Na podlagi 34. člena Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje

24. SKUPŠČINO DRUŽBE
ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake,


ki bo dne 5.12.2016 ob 12. uri v konferenčni dvorani na sedežu družbe, Obrezija 5, 1411 Izlake.

Vaša košarica je prazna.